سامانه جامع آزمونهای شهرداری نیشابور

لطفا جهت شرکت در آزمون به موارد ذیل توجه فرمایید.

  • در بازه زمانی مشخص شده به پنل خود مراجعه نمایید.
  • پس از اتمام زمان آزمون بصورت سیستمی آزمون بسته می‌شود.
  • کارنامه شما پس از اتمام آزمون صادر میگردد و میتوانید نمره کسب شده را مشاهده نمایید.
«حوزه مدیریت فاوا شهرداری نیشابور»
«دفتر آموزش و پژوهش شهرداری نیشابور»